Sobre el projecte

Puig Ciutat és un jaciment que en la seva última fase, durant el període romà tardorepublicà, hauria fet funcions de guarnició militar o praesidia en el territori, en un moment d’inestabilitat com és la guerra civil entre Juli Cèsar i els partidaris de Pompeu (a mitjan s.I aC). El jaciment també compta amb dues fases anteriors, una possiblement ibèrica (aprox. s.IV-II aC), molt arrasada per l’ocupació romana posterior, i una d’anterior, del Bronze Final/Primera Edat del Ferro (aprox. a mitjan s.IX-VII aC), que encara resta força desconeguda.

A l’era digital les metodologies utilitzades en el món de l’arqueologia estan experimentant un canvi radical. Aquest canvi es caracteritza, en part, per una digitalització cada vegada més sistemàtica de la informació i per l’ús de tècniques complementàries no destructives que permeten optimitzar temps o recursos.L’any 2010 s’inicia l’actual projecte de Puig Ciutat. Aquest es planteja des de l’inici amb una planificació de les tasques arqueològiques a partir de l’exploració del jaciment i del seu entorn amb mètodes geofísics i, s’hi integren progressivament, diferents eines pel registre digital dels resultats de les excavacions.

Puig Ciutat és un projecte transdisciplinari que té com a objectiu principal constituir un camp de proves per a l’aplicació de noves metodologies en arqueologia i per a una difusió interactiva i comunitària de la informació.

El projecte es basa en la combinació de diferents mètodes de prospecció geofísica per a l’excavació en extensió de diverses de les estances detectades amb aquest sistema. Progressivament, s’hi integren diferents eines pel registre digital dels resultats de les excavacions (fotogrametries, sistemes d’informació geogràfica, etc.), que permeten optimitzar el temps i els recursos, tot facilitant la difusió dels resultats obtinguts.

El projecte està encapçalat per l’associació GIRA. Hi participen principalment l’empresa professional SOT Prospecció Arqueològica, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Grup de Recerca DIDPATRI de la Universitat de Barcelona, i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

Al llarg del seu recorregut, el projecte ha rebut suport de diferents administracions locals i comarcals, com és el cas del Consorci del Lluçanès, l’Ajuntament d’Oristà i el Consell Comarcal d’Osona, així com el suport institucional i econòmic per part de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Aquest espai web, dedicat al jaciment de Puig Ciutat i al seu projecte científic i de difusió social de l’arqueologia, s’ha pogut realitzar gràcies al patrocini de l’empresa CEDINSA-Eix Transversal en el marc del conveni de col·laboració establert per l’empresa amb la Conselleria de Cultura i la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment, l’espai ha estat ampliat amb el finançament i el suport del Programa Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) “Puig Ciutat, capital romana del Lluçanès”, en el qual hi ha col·laborat l’Ajuntament d’Oristà i l’empresa arqueològica d’Actium Patrimoni Cultural SL.