Arxiu d'etiquetes: arqueologia

visites mensuals

Visita mensual

Quan: El primer dissabte de mes a les 11:00h
Durada: 2h – Pot variar en funció del grup i de les preguntes que sorgeixin
Preu: 5,00 €/persona – menors de 8 anys: gratuït
Reserves: Imprescindible fer reserva prèvia omplint el formulari
Places limitades (màxim de 25 persones)

Els grups es tancaran el dijous abans de la visita a les 7 de la tarda.
Més informació per Whatsapp

  Àmfora Dressel 1

  Núm. Inv.: PC11-2019-2
  Nom de l’objecte: àmfora
  Material: ceràmic
  Producció: indeterminada
  Tipus: àmfora
  Forma: Dressel
  Dimensions (cm/kg): altura: 103 – diàmetre màxim: 30,56 – diàmetre màxim de la vora: 15,2 – tara: 18,7
  Cronologia: mitjan s. II aC – finals s. I aC
  Campanya: juliol 2011
  Procedència: sector 10
  Anàlisi: L’àmfora és un recipient ceràmic emprat en l’antiguitat per al transport i per a l’emmagatzematge d’aliments. La forma Dressel 1 va ser la més utilitzada pel gran mercat del comerç del vi que es va desenvolupar durant el període tardorepublicà.
  La majoria d’aquest tipus d’àmfores transportaven vi des de les zones vinícoles de la Campània tirrènica i del sud del Laci (sud-oest de la península Itàlica) cap als contorns del Mediterrani. Com que, per la qualitat del vi, era un producte exitós, ràpidament es produïren imitacions de l’envàs en els punts de recepció, probablement amb l’objectiu de confondre el comprador i donar sortida a vins de menys qualitat. Sovint les còpies són tan ben aconseguides que resulta difícil diferenciar-les de les originals.

  Ham

  Núm. Inv: PC10-2010-70
  Nom de l’objecte: hams
  Material: bronze
  Tipus: 1.1.3.3 de Gracia
  Dimensions: 2,5 x 3 cm i 1,5-1,7mm de diàmetre
  Cronologia: romana tardo-republicana
  Campanya: juliol 2010
  Procedència: sector 2
  Anàlisi: Els dos hams recuperats tenen el cap pla i de secció rectangular, realitzat per martelleig a la part superior de la tija després de la fundició. El cap es troba perforat per posar el fil de la llinya.

  Projectil de fona

  Núm. Inv.: PC10-2005-539
  Nom de l’objecte: projectil de fona.
  Material: metall, plom.
  Tipus: armament.
  Forma: bicònic del tipus 2b de Völling (1990).
  Dimensions: 4,1 cm de llargada, 1,6 cm d’amplada. Pes: 45 gr.
  Cronologia: s. I aC.
  Campanya: juliol 2010
  Procedència: sector 2.
  Anàlisi: Projectil de fona de plom elaborat amb un motlle bivalve. Presenta un dels extrems aixafat i una incisió en un dels costat, danys que podrien correspondre a l’impacte rebut contra alguna superfície dura.

  Els projectils de fona de plom són originaris del món grec, on es documenten per primera vegada a finals del segle V aC. Sembla que la seva distribució segueix l’expansió romana i, durant el període romà republicà i imperial, es documenten a tot el Mediterrani.

  Paleta de fricció o cotícula

  Núm. Inv.: PC10-101-190
  Nom de l’objecte: paleta de fricció o cotícula.
  Material: lític, tova basàltica.
  Tipus: objecte d’ús quotidià.
  Forma: rectangular.
  Dimensions: 6 x 4 cm de costat. Gruix: 1 cm.
  Cronologia: romana tardo-republicana.
  Campanya: juliol 2010
  Procedència: SUPI 4.
  Anàlisi: Pedra de fricció, de toc o cotícula de tova basàltica de forma rectangular i vores bisellades.

  Clau de porta

  Núm. Inv.: PC10-2005-516
  Nom de l’objecte: clau de porta.
  Material: metall, ferro.
  Tipus: objecte d’ús quotidià.
  Dimensions: longitud total (de les pues a la tija on s’uneixen): 5 cm. Longitud total (de la part proximal del mànec fins a l’extrem on s’uneixen els dits): 4,7 cm. Gruix desigual (de les pues): de 0,4 a 0,6 cm. Gruix (del mànec de secció rectangular): 0,7 x 1,2 cm. Diàmetre de l’anella: exterior: 2,4 cm; interior: 1,5 cm.
  Cronologia: romana tardo-republicana
  Campanya: juliol 2010
  Procedència: sector 2.
  Anàlisi: Clau de porta de quatre dits, mànec curt i anella. Presenta una lleugera inclinació en alguns dels dits, que desconeixem si es va produir d’antic o a causa de la pressió de la terra. L’anella és suficientment gran per portar-la en un dit.

  Punta de projectil de catapulta

  Núm. Inv.: PC10-2005-508
  Nom de l’objecte: punta de pilum catapultarium.
  Material: metall, ferro.
  Tipus: armament.
  Dimensions: longitud total: 10,3cm; longitud de la tija:7,1cm; longitud de la punta: 3,2 cm. Diàmetre de la tija desigual: de 1,8 cm a l’extrem de la dolla, a 1,1 cm arran de l’inici de la punta. Amplada màxima la base de la punta: 1,6 cm. Pes: 60gr.
  Cronologia: romana tardo-republicana
  Campanya: juliol 2010
  Procedència: sector 2.
  Anàlisi: Punta de pilum catapultarium compacta i massissa de secció quadrada i emmanegament tubular. Les puntes de projectil de catapulta podien esdevenir una arma molt efectiva per eliminar els defensors de la muralla en un possible setge.

  Empunyadura de punyal bidiscoïdal

  Núm. Inv.: PC10-101-191
  Nom de l’objecte: empunyadura de punyal bidiscoïdal.
  Material: metall, ferro.
  Tipus: armament.
  Forma: bidiscoïdal.
  Dimensions: llargada: 12 cm. Diàmetre màxim: 6 cm.
  Cronologia: romà tardo-republicà.
  Campanya: juliol 2010
  Procedència: SUPI 4.
  Anàlisi: Empunyadura de punyal bidiscoïdal que conserva els reblons que uneixen les dues parts de l’empunyadura. No conserva la fulla. La realització de radiografies ha pogut constatar que el punyal presentava decoracions en bronze a les zones properes als reblons de subjecció en els discs.